Ontslag & Transitievergoeding

Ontslagvergoeding heet voortaan transitievergoeding. Hoe werkt dit?

Bij ontslag is door invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) per 1 juli 2015 vastgesteld op welke ontslagvergoeding een werknemer recht heeft.

Dit heet sindsdien een transitievergoeding.

2 jaar in dienst

Werknemers die minimaal 2 jaar in dienst zijn geweest - dus ook met tijdelijke contracten die dan aflopen - hebben recht op een transitievergoeding.

Hoogte

De hoogte is afhankelijk van het aantal dienstjaren:

  • 1e 10 jaar 1/6e van het maandsalaris per gewerkt halfjaar
  • Vanaf het 10e jaar 1/4e maandsalaris per halfjaar
  • Tot maximaal € 81.000,- of het jaarsalaris indien dit hoger ligt


wat is een transitievergoeding?

Transitie naar een nieuwe carrière


Een transitievergoeding is een vergoeding die de werkgever aan de werknemer moet betalen bij ontslag van een werk­nemer. De transitievergoeding is bedoeld als compensatie voor ontslag en om de transitie van werknemers naar een nieuwe carriére te vergemakkelijken.

Ontslag is het beëindigen van een arbeidscontract door opzegging of ontbinding. Ook het niet verlengen van een tijdelijk contract valt onder ontslag.

Transitievergoeding min belasting is netto uitkering ineens

Fiscaal gezien wordt de transitievergoeding aangemerkt als ‘loon uit vroegere dienstbetrekking’. Dit betekent dat de werkgever loonbelasting en sociale premies inhoudt op de bruto transitievergoeding. En indien van toepassing eventueel gemaakte transitie- of inzetbaarheidskosten. 

U ontvangt na inhouding van deze bedragen uiteindelijk de netto transitievergoeding. Ineens.

Deeltijdontslag is gedeeltelijke transitievergoeding

Bij een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen kan in bijzondere omstandigheden sprake zijn van deeltijdontslag. Ook bij een dergelijk ontslag kan onder dezelfde voorwaarden recht bestaan op een transitievergoeding.

De berekening van de transitievergoeding vindt dan plaats over dat deel van het contract dat wordt beëindigd.

overgangsregeling 50 plusser

Andere weging dienstjaren bij hoogte transitievergoeding


Bent u 50 jaar of ouder dan houdt u onder voorwaarden recht op een transitievergoeding van 1 maandsalaris per dienstjaar dat u na uw 50e jaar in dienst was.

10 jaar in dienst en géén kleine werkgever

Dit geldt alleen als u meer dan 10 jaar in dienst was en als uw werkgever gemiddeld (tijdens laatste halfjaar voorafgaand aan het jaar waarin ontslagprocedure is gestart) 25 of meer werknemers (inclusief payrollmedewerkers) in dienst heeft.

Dit is een tijdelijke maatregel die geldt tot 2020.

Verhoogde transitievergoedig voor 50-plusser niet voor kleine werkgever?


Kleinere werkgevers (met minder dan gemiddeld 25 werknemers) hoeven de verhoogde transitievergoeding voor 50-plussers niet te betalen.

Bedrijfseconomische redenen?

Vindt het ontslag wegens bedrijfseconomische redenen plaats, omdat de werkgever een slechte financiële positie heeft (hierover zijn nadere voorwaarden gesteld waaraan voldaan moet zijn)?

Dan mag een werkgever met gemiddeld minder dan 25 werknemers, de maanden vóór 1 mei 2013 buiten beschouwing laten. Deze regeling geldt tot 2020.

ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

Na 2 jaar ziekte, WIA? En transitievergoeding?


Wanneer een werknemer vanwege ziekte gedurende 2 jaren het loon is doorbetaald en na 2 jaar - bij ingang WIA - wordt ontslagen is werkgever tevens een transitievergoeding verschuldigd.

Slapend dienstverband?

Het komt in de praktijk voor dat dit soms niet gebeurt en het dienstverband zogenoemd "slapend" wordt gehouden. U blijft dan in dienst. En dus is geen transitievergoeding verschuldigd. Dit hoeft niet persé nadelig te zijn.

Compensatie transitievergoeding voor werkgevers bij WIA

Vanaf 1 april 2020 is het voor werkgevers mogelijk een compensatie te vragen voor de tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 uitgekeerde transitievergoeding bij einde dienstbetrekking vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid. Lees meer...

gouden handdruk of stamrecht-BV?

Gouden handdrukken en stamrechten van voor 1 juli 2015?


Hebt u vóór 1 juli een ontslagvergoeding ontvangen? En deze vergoeding gestort in een gouden handdrukverzekering of gouden handdruk bankspaarrekening of stamrecht-B.V.?

Dan kunt u deze gouden handdruk / stamrecht nog steeds blijven uitstellen of periodiek laten ingaan volgens de oude belastingregels. En daarme belasting besparen en een goede inkomensplanning realiseren. 

Welke oplossing sluit goed aan op uw persoonlijke financiele situatie, doelstellingen en fiscale mogelijkheden?

Laat een financieel plan maken.

financieel plan maken?

Regisseer uw toekomst


Door de verandering in inkomen, pensioen en carriereperspectief is het een goed idee uw financiele planning te updaten. En uw toekomstplanning opnieuw te regisseren. Een geruststellende gedachte.

Plan maken

Een overzicht van uw financiele situatie nu en later is een goede keuzehulp.
Voor het zorgvuldig beantwoorden van verschillende impactvolle adviesvragen. 

Hoe werkt dat? Een financiële planning...

Overzicht

Een financieel overzicht start met een nulmeting. Uw huidige persoonlijke en financiële situatie wordt overzichtelijk in beeld gebracht. Daarna worden uw advies- en onderzoeksvragen uitgewerkt.

Resultaten

Zo hebt u inzicht in de resultaten van uw keuze. En wat nodig is om uw doelstellingen te realiseren.

Helder en grondig: Een geruststellende gedachte

Helder en grondig voor het maken van bewuste keuzes. Zoals voor het uitkeren van uw transitievergoeidng, gouden handdrukverzekering of gouden handdrukrekening en stamrecht-BV.

Meer weten?

Hebt u een vraag of wilt u advies? Aarzel dan niet contact met ons op te nemen.

U kunt ons bellen, een e-mail sturen of het contactformulier invullen.

Online contactformulier

Gegevens aanvrager:
Ik wil mij inschrijven voor de nieuwsbrief

Bij het versturen van dit formulier stemt u er mee in dat wij uw gegevens mogen gebruiken om contact met u op te nemen. Uw gegevens worden veilig en gecodeerd verstuurd via onze SSL verbinding en worden niet opgeslagen in onze database.


Online webcam afspraak maken


Wilt u een online webcam afspraak met ons inplannen? Volg onderstaande link en plan uw afspraak in!
https://pensioenadviesbureaugerritsen.24sessions.com/


Deel deze pagina