Advies Collectief pensioen

De collectieve pensioenregeling voor uw werknemers


Een collectieve pensioenregeling is vervangend salaris. Voor nu en later.

Een werknemerspensioen voorziet uw werknemers (en hun partner / kind(eren) in een inkomen bij:

  • Ouderdom
  • (Vroegtijdig) Overlijden
  • Arbeidsongeschiktheid 


Wilt u een collectief pensioen voor uw werknemers regelen? Of hebt u al een collectief pensioencontract en vraagt u zich af op welke onderdelen het werknemerspensioen verbeterd kan worden? 

pensioenadvies voor uw collectieve pensioenregeling

Pensioen voor personeel regelen en onderhouden


U wilt het collectief pensioen voor uw personeel regelen, verbeteren of laten beoordelen?

Onafhankelijk pensioenadvies voor MKB werkgevers

Wij zijn een onafhankelijk pensioenadviseur voor MKB werkgevers en adviseren over alle onderdelen van  collectief pensioen, hét bedrijfspensioen voor úw werknemers. 

En beantwoorden uw onderzoeksvragen helder en grondig.

pensioenadvies collecieve Pensioenregeling?

Wat is úw doelstelling met de pensioenregeling?


Wat wilt u met de collectieve pensioenregeling voor uw bedrijf en uw werknemers bereiken?

  • Verzorgen?
  • Belonen?


Wij gaan het volgende met u na:

  • Kenmerken van uw onderneming, werkzaamheden, branche en bedrijfstak
  • Doelstelling met de collectieve pensioenregeling
  • De risico's die u binnen de pensioenregeling wilt lopen voor uw bedrijf en uw medewerkers
  • De financiële middelen die uw onderneming daarvoor beschikbaar heeft
  • En wat doet uw belangrijkste concurrent?

Maatwerk waarbij Pensioen Adviesbureau Gerritsen u vakkundig van dienst is!

Adviestraject: Uit welke stappen bestaat ons adviesproces? 

Stap 1: CAO / Pensioenfonds?

Wat zijn de werkzaamheden van uw onderneming en de branche waarin u werkzaam bent?

En zijn er CAO-bepalingen op uw onderneming van toepassing? 

CAO-afspraken pensioen en / of pensioenpakket?
Bedrijfspensioenfonds
uw branche
Ondernemingspensioenfonds ondernemingen Pensioenverzekeraar
zelf gekozen pensioen


Is een CAO of pensioenfonds op uw onderneming van toepassing? Dan bent u in beginsel gebonden aan die afspraken voor uitvoering van de pensioentoezegging. 

Wij zijn u van dienst met een werkingssfeeronderzoek. Hierover leest u meer op onze pagina werkingssfeeronderzoek 

Stap 2: Pensioendoelstelling en pensioenbudget

Bent u niet verplicht bij een pensioenfonds aangesloten en is er geen CAO? Dan kunt u de pensioenregeling zelf samenstellen.

Pensioendoelstelling en pensioenbudget bepalen het pensioensysteem.

Stap 3: Pensioenpakket

Pensioen kan bestaan uit verschillende onderdelen.

Deze onderdelen kunt u los van elkaar opstarten. En op een later ogenblik uitbreiden en met elkaar combineren. 

Onderdelen pensioenpakket

Ouderdom Overlijden Arbeidsongeschiktheid

Pensioen tussen 55- en AOW-datum + 5 jaar 

Voor
pensioendatum tot AOW-datum partner

Nabestaandenoverbruggingspensioen (ANW-hiaat)

tijdelijk pensioen nabestaande bij het ontbreken van een recht op een ANW-uitkering
 

Pensioenpremievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid


voortzetting pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

Ouderdomspensioen

vanaf pensioen(richt)datum (momenteel 67 of 68) of eerder of vanaf  AOW-datum


 

Voor en/of na
pensioendatum
Nabestaanden- en wezenpensioen

levenslang pensioen nabestaande en tijdelijk wezenpensioen per kind 

Arbeidsongeschiktheidspensioen
(WGA-hiaat / WIA-excedentpensioen)
aanvulling WIA-uitkering tot 70% of 80%inkomen tot of vanaf SV-maximum dagloon (2019: € 55.927,0)

Stap 4: Selecteren van product en aanbieder

Welke aanbieder biedt de gewenste invulling? En wat zijn daarvan de prestaties?

Stap 5: Keuze voorleggen

Waar relevant de bevindingen voorleggen aan de OR / Pvt en/of het geven van een collectieve presentatie.

Stap 6: Pensioen aanvragen

Keuze akkoord? Dan kan het pensioen worden aangevraagd. En wordt de oplevering gecontroleerd.

Daarna volgt de onderhoudsfase van het pensioencontract.

 

wilt u advies over uw collectieve pensioenregeling?

Neem contact met ons op

U kunt ons bellen, een e-mail sturen of het onderstaande contactformulier invullen.

Online contactformulier

Gegevens aanvrager:
Ik wil mij inschrijven voor de nieuwsbrief

Bij het versturen van dit formulier stemt u er mee in dat wij uw gegevens mogen gebruiken om contact met u op te nemen. Uw gegevens worden veilig en gecodeerd verstuurd via onze SSL verbinding en worden niet opgeslagen in onze database.


Online webcam afspraak maken


Wilt u een online webcam afspraak met ons inplannen? Volg onderstaande link en plan uw afspraak in!
https://pensioenadviesbureaugerritsen.24sessions.com/


Deel deze pagina