Arbeidsongeschiktheidsverzekering

De Arbeidsongeschiktheidsverzekering

U bent zelfstandig ondernemer en wilt meer weten over een arbeidsongeschiktheidsverzekering. 

Welke arbeidsongeschiktheidsverzekering past bij u? En hoe regelt u dit?

Hier leest u over alle mogelijke oplossingen voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. En hoe u dat aanpakt.

Onafhankelijk advies over pensioen, inkomen en vermogen


Wij zijn een onafhankelijk financieel adviseur voor de ondernemer en adviseren over alle aspecten van pensioen, inkomen en vermogen.

Wij beantwoorden uw onderzoeksvragen helder en grondig. Voor advies over een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers kunt u bij ons terecht. 

Wat kunt u van ons verwachten?

Onderzoek wel of geen verplichte aansluiting werknemersverzekeringen


Bent u op grond van arbeid, gezag en loon wel of niet in dienstbetrekking werkzaam?

Dit maakt namelijk uit of u wel of niet verplicht verzekerd voor arbeidsongeschiktheid op grond van de werknemersverzekering WIA via het UWV. En daarmee of u zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering kunt regelen.

Het antwoord op deze vraag hangt vooral af van de feitelijke omstandigheden.

Een onderzoek wijst uit of u zelf een AOV kan afsluiten om bij ziekte / ongeval inkomensterugval te beperken. Of u toch verplicht verzekerd bent bij het UWV. 

Hierbij spelen diverse juridische criteria een rol. Denk hierbij ook de Wet DBA. En Aanwijzing regeling DGA.

Wees gerust. Dit gaan wij met u na.

Financieel overzicht: Bewuste keuzes maken


Inkomen, uitgaven, vermogen en schulden. Welke inkomensbescherming is in uw situatie echt nodig?

Wij maken een overzicht van uw financiele posities nu en later. Dan kunt u op basis van absolute getallen gemakkelijk een bewuste keuze maken over de oplossing die voor u goed aansluit.

Keuzemogelijkheden AOV Ondernemer

Wij nemen het met u door. Denkt u daarbij aan:

 • welke soort arbeidsongeschiktheidsverzekering, beperkt, op onderdelen of volledig
 • de - minimale en maximale - hoogte van het verzekerd jaarinkomen
 • eigen risicotermijn
 • duur van de uitkering tijdelijk of tot pensioendatum
 • wel of geen indexatie op het verzekerd bedrag en / of de uitkering
 • enzovoort.


Daarna kunnen de oplossingen worden onderzocht. Zoals:

 • selecteren arbeidsongeschiktheidsverzekering op voorwaarden en prestatie
 • berekenen van de premie
 • keuze maken
 • aanschaffen van de arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • onderhouden


En regel uw pensioen.

Passende oplossing!

Welke alternatieven voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn er?

Er zijn verschillende maatregelen die u kunt nemen om de financiele gevolgen van arbeidsongeschiktheid op te lossen.

Deze mogelijkheden verschillen in uitvoerder, voorwaarden en premie en prestaties.

Hoe selecteren wij voor u een passende oplossing? Dit gaan wij als volgt met u na:

 1. Welk inkomen verzekeren?
  Inkomen, uitgaven, vermogen en schulden. Wat is echt nodig? En voor hoelang?

 2. Na welke wachttijd een uitkering ontvangen? En hoe lang? En een geïndexeerde uitkering?
  Hebt u eigen vermogen en kan dit worden ingezet om tijdelijk in een inkomen te voorzien? 

 3. Voor welk arbeidsongeschiktheidsrisico wilt u zich verzekeren?
  Alles, zoals ziekte inclusief psyche, ongevallen en ernstige aandoeningen? Of alleen ongevallen en/of ernstige aandoeningen?

  En vanaf welk percentage arbeidsongeschktheid (25% | 50% | 80% bijvoorbeeld).

 4. Wat is het criterium van arbeidsongeschiktheid?
  Voor eigen werkzaamheden (beroep) of andere werkzaamheden?

 5. Wat zijn de verzekeringsmogelijkheden en welke uitvoerder sluit daarop goed aan?
  Bijvoorbeeld uw leeftijd en beroep en werkzaamheden en gezondheid (acceptatie). 


mogelijkheden arbeidsongeschiktheidsverzekering

UWV

Dit is de UWV-Vrijwillige verzekering (Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen).


Als u nu als werknemer verzekerd bent via uw werkgever kunt kiezen uit de modules ziekte gedurende 2 jaar en arbeidsongeschikt vanaf het 3e jaar (dus na twee jaar ziek zijn tot uw AOW-datum).

Binnen 13 weken na einde deelname aanmelden
Dit kan alleen indien u zich binnnen 13 weken na einde verplichte deelname (bij uit dienst gaan werkgever of einde uitkering via uitkeringsinstantie waar u verzekerd was) hiervoor aan te melden.

Meer informatie leest u ook op UWV

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) ondernemer

Dit is een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij een (commerciële) verzekeraar.


Een volwaardig en op maat te maken verzekeringsvoorziening bij arbeidsongeschiktheid.

U kunt kiezen. Hoogte verzekerd jaarinkomen, wel/geen stijging uitkering bij arbeidsongeschiktheid, wachttijd, de uitkeringsduur en wanneer een uitkering. 

Lukt het niet vanwege gezondheidsredenen geaccepteerd te worden, dan ontvangt van deze aanbieder een aanbieding voor een Vangnet-Aarbeidsongeschiktheidsverzekering.

Broodfonds

Dit is geen verzekeraar


Een fonds gevormd door een Vereniging van ondernemers (20-50 ondernemers), meestal in de regio, die elkaar een (gemaximeerde) uitkering bij ziekte verstrekken gedurende 2 jaar.

De maximale uitkering is afhankelijk van de inleg die u zelf op een rekening spaart (box-3-vermogen).  En vooraf kiest.

De uitkering wordt voldaan uit de reserve van het fonds. Door middel van schenkingen.

Meer informatie leest u ook op Broodfonds

Combineren: Kan dat?

Ja.

U kunt de mogelijkheden 1, 2 en 3 met elkaar combineren!

Sociale zekerheid: Bestaansminimum

Onvoldoende (gezins)inkomen en/of vermogen voor levensonderhoud?


Onder voorwaarden kunt u een beroep doen op de Wet Werk en Bijstand (WWB) of de Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk gewezen Arbeidsongeschikte Zelfstandigen (IOAZ).


Participatiewet (Bijstandsuitkering)

Afhankelijk van uw situatie kunt u een beroep doen op de Participatiewet die een Bijstandsuitkering verstrekt wanneer u niet meer in een bestaansminimum kunt voorzien.

Het inkomen van uw eventuele partner, uw vermogen en eventuele overwaarde eigen woning telt mee voor het recht op uitkering. Meer informatie leest u op de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl


Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Een oudere (55 jaar >) of gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandige kan, wegens omstandigheden, het bedrijf moeten beëindigen of verkopen. De IOAZ kan onder diverse voorwaarden een uitkomst bieden.

De regeling biedt aan oudere en arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen tot 65 jaar een inkomensgarantie op het niveau van het sociaal minimum. Meer informatie leest u op de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl


meer weten over een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Hebt u een vraag of wilt u advies over een arbeidsongeschiktheidsverzekering?


Neem dan contact met ons op. 

U kunt ons bellen, een e-mail sturen of het onderstaande contactformulier invullen.

Online contactformulier

Gegevens aanvrager:
Ik wil mij inschrijven voor de nieuwsbrief

Bij het versturen van dit formulier stemt u er mee in dat wij uw gegevens mogen gebruiken om contact met u op te nemen. Uw gegevens worden veilig en gecodeerd verstuurd via onze SSL verbinding en worden niet opgeslagen in onze database.


Online webcam afspraak maken


Wilt u een online webcam afspraak met ons inplannen? Volg onderstaande link en plan uw afspraak in!
https://pensioenadviesbureaugerritsen.24sessions.com/


Deel deze pagina