Zorg voor uw financiele zekerheid

Gevolgen vroegtijdig overlijden


Hoe is het inkomen voor uw achterblijvende partner en eventuele kind(eren) nú geregeld als u gisteren was overleden?

Kunnen de nabestaanden:

 • Blijven wonen en de hypotheeklasten betalen?
 • Blijven leven zoals ze financieel gewend waren?
 • De opleiding van de kinderen betalen, ook als ze 18 jaar of ouder zijn?
 • Uw uitvaart laten verzorgen zoals u dat wilt?


Is er voldoende geregeld? En zo nee, wat is er nodig om dit op te lossen?

In dit artikel gaan wij kort in op dit onderwerp. Misschien niet het leukste onderwerp om bij stil te staan. Maar wij vinden het belangrijk om ook hierover met u van gedachten te wisselen.

Hoe kunt u regelen dat uw nabestaanden goed verzorgd achterblijven?


In heel veel gevallen is er geen goede financiële regeling als één van de ouders van een gezin vroegtijdig overlijdt.

Niet alleen voor de uitvaartwensen, ook voor het inkomen van de achterblijvende partner en eventuele kind(eren).

Dit komt onder andere doordat we in Nederland verschillende en vaak ingewikkelde voorzieningen kennen.

Gelukkig is hiervoor aandacht in het Pensioenakkoord van juni 2019.

Basisvoorziening: Algemene Nabestaandenwet (Anw)


Bij het vroegtijdig overlijden van één van de ouders ontstaat onder voorwaarden een recht op een uitkering op grond van de Algemene Nabestaandenwet.

Basisinkomen: 70% netto minimumloon
Deze uitkering kunt u zien als een basisinkomen en bedraagt maximaal 70% van het nettominimumloon. Indien er geen verdere inkomsten zijn, is dit geen vetpot.

Niet altijd recht op ANW
Het recht op een uitkering kan vervolgens door verschillende oorzaken eindigen. Eén van de meest voorkomende redenen is dat het jongste kind van het gezin 18 jaar wordt.

Voorwaarden
Zijn er geen kinderen, of alleen kinderen van 18 jaar of ouder en bent u niet meer dan 45% arbeidsongeschikt? Dan heeft u dus helemaal geen recht op een uitkering op grond van de Anw!

Tweede voorziening: Algemeen Nabestaanden- of partnerpensioen


Werkte de overleden ouder in loondienst bij een werkgever met een pensioenregeling? Een pensioenregeling bestaat vaak uit een ouderdomspensioen en een nabestaandenpensioen.

Twee soorten partnerpensioenen
Er zijn twee soorten partnerpensioenen:

 1. Partnerpensioen op risicobasis en
 2. Partnerpensioen op opbouwbasis

In gesprekken met onze relaties merken wij dat lang niet iedereen hiervan op de hoogte is.

Financiële gevolgen
Het verschil tussen deze twee vormen van partnerpensioen heeft aanzienlijke praktische gevolgen.

En bij verschillende situaties kan het partnerpensioen onaangenaam verassen. Hierover schreven wij al eerder: Lees hier ons artikel hierover.

Partnerpensioen op risicobasis

Bij een partnerpensioen op risicobasis vervalt het recht op uitkering aan de nabestaanden indien de werknemer niet meer aan de pensioenregeling deelneemt.

De verzekering (nabestaandenvoorziening) vervalt dus als u bijvoorbeeld van baan verandert. Mocht de ouder daarna komen te overlijden dan hebben de nabestaanden dus geen recht op pensioen dat bij de eerdere werkgever(s) is opgebouwd!

Partnerpensioen op opbouwbasis

Bij een partnerpensioen op opbouwbasis behouden de nabestaanden wel het recht op het bij de eerdere werkgever opgebouwde pensioen. Maar let op: Evenredig aan de diensttijd. En dus veel lager als oorspronkelijk het geval was.

Derde voorziening: de levensverzekering die u zelf heeft afgesloten (overlijdensrisicoverzekering)


Een laatste bron van inkomsten voor de nabestaanden kan zijn de uitkering op grond van door de ouders zelf afgesloten levensverzekering(en) of bestaande voorzieningen.

Denkt u hierbij aan:

 • Overlijdensrisicoverzekering
 • Spaar- en/of beleggingsvemogen
 • Eigen inkomen achterblijvende partner

Vookom verrassingen achteraf. En regel het nú!

Zorg dat het voor uw situatie duidelijk is

Weet u wat de financiële situatie is als één van de partners komt te overlijden?


Vaak is er geen aanspraak op grond van de ANW. Bijvoorbeeld omdat de kinderen al 18 jaar of ouder zijn.

Dikwijls is er ook geen recht op een volledig nabestaandenpensioen vanwege:

 • Zelfstandig ondernemer zijn
 • Een magere pensioenregeling voor nabestaanden 
 • Nabestaandenpensioen op risicobasis 


Wij vinden belangrijk dat iedereen weet wat na het overlijden van één van de partners het inkomen én de financiële lasten zijn.


Oplossingen zijn goed betaalbaar


Ontstaat er door het voortijdig overlijden van een partner een financieel gat?

Overlijdensrisicoverzekering
Dan kan dit risico tegen heel lage kosten afgedekt worden door bijvoorbeeld een overlijdensrisicoverzekering.

Voor een paar tientjes per maand kunt u vaak al een grotere financiële zekerheid regelen!

Actualiseer uw uitvaartverzekering
Update uw uitvaartverzekering met uw uitvaartwensen. Hier zijn slimme hulpmiddelen voor. En eigentijdse oplossingen. Pas het het verzekerd bedrag aan.

Ook bij grote vermogens zijn er fiscaal vriendelijke oplossingen denkbaar. Informeer hiernaar.

Hoe ziet uw financiële situatie er nu uit?

Wilt u een goed beeld over uw financiële situatie? 


Wij helpen u graag met het maken van een financieel plan en het regelen van een goede nabestaandenvoorziening.

Inzicht en overzicht
Met inzicht en overzicht kunt u bewuste keuzes maken voor uw toekomstplanning. Een geruststellende gedachte! 

meer weten over úw nabestaandenpensioen?

Hebt u een vraag of wilt u advies over úw nabestaandenpensioen?


Neem contact met ons op.

U kunt ons bellen, een e-mail sturen of het contactformulier invullen.Terug naar overzicht

Online contactformulier

Gegevens aanvrager:
Ik wil mij inschrijven voor de nieuwsbrief

Bij het versturen van dit formulier stemt u er mee in dat wij uw gegevens mogen gebruiken om contact met u op te nemen. Uw gegevens worden veilig en gecodeerd verstuurd via onze SSL verbinding en worden niet opgeslagen in onze database.


Online webcam afspraak maken


Wilt u een online webcam afspraak met ons inplannen? Volg onderstaande link en plan uw afspraak in!
https://pensioenadviesbureaugerritsen.24sessions.com/

Deel deze pagina