Pensioenopbouw tijdens tijdelijke arbeidsduurverkorting vanwege COVID-19-virus

Bij tijdelijke arbeidsduurverkorting zijn er mogelijkheden om de pensioenopbouw ongewijzigd voort te zetten. In verband met het coronavirus zijn er mogelijkheden om tijdelijke arbeidsduurverkorting aan te vragen.


Pensioenopbouw echter is gekoppeld aan de diensttijd. Wanneer de diensttijd anders wordt kan dat gevolgen hebben voor de pensioenopbouw.

Het begrip pensioengevende diensttijd is vastgelegd in artikel 18g van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) en nader uitgewerkt in artikel 10a van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 (UBLB) en onderdeel 2.3 van het Verzamelbesluit pensioenen van 11 december 2018, nr. 2018-28514.

Vanwege de nu voorgestelde mogelijkheden om de arbeidsduur te verkorten tijdens het COVID-19-virus - beter bekend als het coronavirus - is een nadere verduidelijking gegeven door het centraal aanspreekpunt pensioenen in Vraag&Antwoord nummer 20-004.

situaties arbeidsduurverkorting en pensioenopbouw

Er kunnen zich de volgende situaties voordoen bij arbeidsduurverkorting.

  1. Arbeidsduurverkorting waarbij de dienstbetrekking in dienst blijft

  2. Arbeidsduurverkorting waarbij de dienstbetrekking (gedeeltelijk) tijdelijk wordt beeindigd in verband met het corona-virus COVID-19

  3.  Arbeidsduurvekorting waarbij geen sprake is van onvrijwillig ontslag of er geen inkomensvervangende, loongerelateerde uitkering wordt ontvangen

Situatie 1: Dienstbetrekking blijft in stand


Hier blijft gewoon sprake van pensioengevende diensttijd. Dat er sprake is van een lager salaris is geen bezwaar mits sprake is van een gebruikelijke loonsverlaging. Dan kan pensioen worden opgebouwd over het loon dat voorafgaande aan de arbeidsduurvekorting werd genoten.

Situatie 2: Dienstbetrekking gedeeltelijk tijdelijk beeindigd


Wanneer de werknemer een inkomensvervangende uitkering ontvangt, zoals een WW-uitkering, is er sprake van pensioengevende diensttijd. Dan kan pensioen worden opgebouwd over het loon dat voorafgaande aan de arbeidsduurvekorting werd genoten.

Situatie 3: Arbeidsduurvekorting zonder onvrijwilligheid of inkomensvervangende uitkering


Dan kan er alleen onder voorwaarden pensioen worden opgebouwd. Daarbij wordt verwezen naar het Verzamelbesluit Pensioen van 11 december 2018, nummer 2018-28514, paragraaf 2.3

In dat Besluit handelt paragraaf 2.3 over vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw door de - voormalig - werknemer. En onder nader te stellen voorwaarden.

Hierbij is van belang dat in het pensioenreglement sprake moet zijn van de mogelijkheid vrijwillig pensioen te kunnen voortzetten. Ga dit dus eerst na in uw pensioenreglement. En volg de voorwaarden die in dat Besluit worden genoemd.

Pensioenadviseur nodig?

Pensioenadvies Bureau Gerritsen in Duiven is erkend Register Pensioenadviseur en adviseert over:

  • Pensioen
  • Inkomen
  • Vermogen


Voor de DGA, Zelfstandig ondernemer, Werkgever en Particulier.

Ook werken wij in opdracht van accountants, advocaten, notarissen, HRM-adviseurs en Ondernemingsraad.

Meer weten over pensioenadvies?

Pensioenadvies nodig?

U kunt ons altijd bellen, een e-mail sturen of het contactformulier invullen.

Of plan direct een kennismakingsgesprek met ons in, Wij geven advies op afstand. Juist nu!Terug naar overzicht

Online contactformulier

Gegevens aanvrager:
Ik wil mij inschrijven voor de nieuwsbrief

Bij het versturen van dit formulier stemt u er mee in dat wij uw gegevens mogen gebruiken om contact met u op te nemen. Uw gegevens worden veilig en gecodeerd verstuurd via onze SSL verbinding en worden niet opgeslagen in onze database.


Online webcam afspraak maken


Wilt u een online webcam afspraak met ons inplannen? Volg onderstaande link en plan uw afspraak in!
https://pensioenadviesbureaugerritsen.24sessions.com/

Deel deze pagina