Pensioenkortingen, dekkingsgraad en premiedekkingsgraad


In het kort:

 • DNB: Hoger en stabieler pensioen door anders te beleggen
 • Dekkingsgraden pensioen ABP en PFZW onder de 90%
 • Recessie 2.0 komt eraan

 

Waar gaat het over?


Nu pensioenkortingen in 2020 steeds dichterbij komen en weleens  werkelijkheid kunnen gaan worden, wordt het echt spannend in de bestuurskamers van pensioenfondsen, bij de vakbonden voor werkgevers- en werknemersvertegenwoordiging, De Nederlandse Bank en tenslotte in Den Haag.

Want iedereen snapt natuurlijk wel dat pensioenen korten een onwenselijke situatie is. Die als het kan - zoveel mogelijk - moet worden voorkomen.

De vraag is echter:  Kan dit (nog) wel worden voorkomen? En welke maatregel is daarvoor nodig? Is de meerderheid het daarmee dan ook eens?

Intussen gebeurt er genoeg om verbanden te kunnen leggen. Reden voor ons om opinierend de samenhang te verwoorden.

Nieuwsitems in het kort:

 • Bron: DNB, Pensioenbeleggen op maat

  De Nederlandse Bank (DNB) presenteerde vandaag, 16 september 2019, haar rapport waarin een onderzoek naar een verandering van het beleggingsbeleid van een pensioenfonds en wat dit oplevert?

 • Bron: FD, Dekkingsgraden pensioen ABP en PFZW onder 90%

  De beleggingsresultaten over augustus 2019 zijn bekend en daaruit kan de conclusie worden getrokken dat voor de twee grootste pensioenfondsen van Nederland, ABP en Zorg en Welzijn (PFZW), augustus 2019 een slechte maand is geweest. Herstelt dit niet tot en met Oudejaarsdag december 2019, dan zijn pensioenkorting van 5% tot 8% te verwachten. Of meer.

 • Bron: FD, Recessie 2.0 komt eraan (opiniestuk)

  De laatste middelen zijn ingezet. Investeren is het devies. Zo ook het advies van de Europese Centrale Bank aan Nederland (en Duitsland).

 • Bron: FD, ECB zet geldpers weer aan

  De Europese Centrale Bank (ECB) heeft vorige week donderdag ingestemd met nieuwe maatregelen voor de Europese Unie. Dat kan een rente verlagend effect met zich meebrengen. Bovendien doet de onrust in de wereld het beleggersvertrouwen ook geen goed. Gaat de Nederlandse overheid besteden?


Welk verband is hier aanwezig?


Leeftijdgerelateerd pensioenbeleggen


Conclusie in het rekenmodel dat DNB hanteert binnen het beleggingsonderzoek is dat bij een lange horizon leeftijd gerelateerd beleggen meer oplevert dan hoe het nu is georganiseerd.

Bijvoorbeeld een 25 jarige werknemer die 40 jaar werkt en op 65 jaar (ja, op 65 jaar...?) met pensioen gaat en vervolgens 20 jaar leeft (tot 85 jaar pensioen ontvangt). Heeft 60 pensioenbeleggingsjaren.

Oftewel: Jonge deelnemers hebben meer tijd tot en na pensioendatum en kunnen dus meer risico nemen. Bijvoorbeeld een hogere aandelenverhouding die stapsgewijs afbouwt naar deposito's waarmee uiteindelijk het renterisico weer wordt ingedekt. Zo worden grote schommelingen in verandering van waarden kort voor de pensioendatum voor een deel ingedekt. En daarmee een stabieler pensioen. Voor Oudere deelnemers volstaat minder risico dan voor jongeren, bijvoorbeeld een hogere depositoverhouding, maar wel voor 20% in aandelen.

Kortom: Twee beleggingspotten en niet 1. Of op helemaal op maat met individueel pensioenbeleggen, dat is de tweede optie.

Leeftijd gerelateerd beleggen levert meer op dan hoe deze spreiding van beleggings- en renterisico nu is georganiseerd (en zoals DNB het nu voorschrijft). En wel tot +3% tot +6% bij individuele pensioenpotjes (uiteraard collectief belegd).

Anders beleggen dus? 

Premiedekkingsgraad en pensioendekkingsgraad?


Maar er speelt meer. Zo blijkt dat er te weinig pensioenpremie wordt betaald. Dat noemt men de zogenoemde premiedekkingsgrens. Die is te laag en moet omhoog. Een voorbeeld wat er aan de hand is:

20 jaar geleden kon met € 29,- inleg nu eenmalig €100,- worden uitgekeerd (rente in 1999 bijna 6,5%).

In de huidige marktomstandigheden is een inleg van € 91,- nodig om over 20 jaar eenmalig diezelfde € 100,- uit te kunnen keren (bij een rentestand van 0,5%)!

Pensioensparen is duur als de rente laag staat. Voor hetzelfde pensioen is dus meer premie nodig. Maar daarop is de inleg nu niet gebaseerd. 

Een lager pensioen kan ook. Dan is er minder vermogen en inleg nodig. Maar met deze lage rente zal zelfs dan de premie nog steeds moeten toenemen. 

Is een combinatie van beiden dan de oplossing?

Dilemma: Nu meer premie vragen en/of pensioen verlagen zet een rem op het consumptief besteedbaar inkomen op dit moment. Want blijft er minder netto inkomen over door een hogere pensioenpremie of lagere pensioenuitkering en hogere kosten voor bedrijven, is lagere consumptie door consumenten en lagere investeringsbereidheid bij bedrijven het gevolg. En dat heeft onwenselijke neerwaartse economische gevolgen.

In de toekomst dan een lager pensioen, met kans op meer want in het nieuwe Pensioenakkoord mag risicovoller - leeftijdsgerelateerd - worden belegd dat bijvoorbeeld 3% meer oplevert. Zijn we er dan? Nee, want zo is de prijs voor een beter pensioen niet evenredig verdeeld.

Overheid doe(t) mee: Investeert u maar


Wel adviseerde de ECB aan Nederland (en Duitsland) meer uit te geven en daarmee de economie te stimuleren.

Dus zit de oplossing hier uiteindelijk in een combinatie van al deze factoren tezamen?

Samenvattend

 

 1. Leeftijdsgerelateerd beleggen voor meer rendement en stabieler pensioen?

 2. Toekomstig op te bouwen pensioen enigszins lager (premie- en dekkingsgraad omhoog) maar stabieler pensioen en met kans op meer (vanwege punt 1)

 3. Hogere premie-inleg met compensatie koopkrachtverlies aan werkenden (premie- en dekkingsgraad omhoog / economisch gevolg lagere consumptie niet of beperkt)

 4. Bij niet-voorkomen van pensioenkorting ook compensatie koopkrachtverlies aan pensioengerechtigden 

 5. Of de rekenregels (rente waaraan de hoogte van de toekomstige pensioenverplichting wordt getoetst) veranderen...


Eerst is het Prinjesdag


Het worden zeker spannende pensioen maanden tot en met december 2019. En daarna.

Eerst is het Prinsjesdag. Bent u ook zo benieuwd? Wij informeren u daarom snel weer!

Meer weten over uw pensioeninkomen?

Inzicht en overzicht met uw eigen pensioenplan.

U kunt ons altijd bellen, een e-mail sturen of onderstaand contactformulier invullen.Terug naar overzicht

Online contactformulier

Gegevens aanvrager:
Ik wil mij inschrijven voor de nieuwsbrief

Bij het versturen van dit formulier stemt u er mee in dat wij uw gegevens mogen gebruiken om contact met u op te nemen. Uw gegevens worden veilig en gecodeerd verstuurd via onze SSL verbinding en worden niet opgeslagen in onze database.


Online webcam afspraak maken


Wilt u een online webcam afspraak met ons inplannen? Volg onderstaande link en plan uw afspraak in!
https://pensioenadviesbureaugerritsen.24sessions.com/

Deel deze pagina