Pensioen aankopen met pensioenkapitaal?

Wat kunt u doen als u vlak voor uw pensioendatum zit en met uw pensioenkapitaal een pensioen moet gaan aankopen?


En stel dat dit pensioenkapitaal nu is belegd?

Als gevolg van het COVID-19-virus zijn er heftige koersbewegingen waar te nemen en dat heeft impact op de vermogenspositie van uw pensioen. En op de uiteindelijke hoogte van de pensioenuitkering. Dat resulteert in een lager pensioen (momentopname).

Daarnaast is het aankooptarief voor een pensioen vanwege de huidige lage  marktrente ongunstig (momentopname).

Dus valt uw pensioenuitkering uiteindelijk lager uit dan verwacht. Wat zijn dan nog de mogelijkheden?

praktische oplossingen

Wat kunt u doen?

 • Pensioedatum uitstellen
 • Wachten met aankopen
 • Deeltijd pensioen

Pensioen uitstellen


De pensioendatum kunt u fiscaal wettelijk uitstellen tot 5 jaar na uw AOW-datum. Controleer wel of het pensioenreglement die mogelijkheid ook biedt?

Speculeren op betere tijden. Kans op meer, risico op minder

Tijdens dit uitstel speculeert u op herstel van de koersen en/of verbetering van het aankooptarief (rente). Dat is geen garantie want dit kan ook betekenen dat er nog een verslechtering optreedt. We weten immers niet hoe het COVID-virus zicht ontwikkelt, wat de duur is en welke impact dat heeft op de financiele markten.

Uw persoonlijke fianciele situatie speelt daarbij een rol.

Doorwerken

Gedurende de uitstelperiode kunt u wellicht in dienst blijven bij uw werkgever en doorwerken. Bijkomend voordeel kan zijn dat u nog verder pensioen kunt opbouwen. De AOW-datum kan lager zijn dan de reglementaire pensioenleeftijd van de pensioenregeling bij uw werkgever (67 of 68 jaar).

Uiteraard is voortzetting van de dienstbetrekking vanaf de AOW-datum aan goedkeuring van uw werkgever verbonden en die daar wel of geen mogelijkheden voor heeft.

Wachten met aankopen

Tot 5 jaar na de AOW-datum hebt u de tijd om een pensioen aan te kopen.

Tot juli 2019 gold dat bij in-leven-zijn uiterlijk binnen 6 maanden na expiratie en bij overlijden 12 maanden een pensioen moet zijn aangekocht. Die fiscaal wettelijke regel staat bekend als "redelijke termijn". En geldt nog steeds, behalve alswordt uitgesteld.

Op 20 juni 2019 is een vraag-antwoord van de kennisgroep pensioenen van de Belastingdienst verschenen (Vraag & Antwoord 10-001 d.d. 200619). Die keurt goed dat:

 • Uitstel van de pensioenuitkering tot de uiterste datum van 5 jaar na de AOW-leeftijd is toegestaan, artikel 18a, vierde lid, Wet LB mits de uitkeringshoogte van het pensioen niet vantevoren vasttstaat (dus alleen voor pensioenkapitaal en niet voor uitkeringen als middelloon of eindlloon)


Ter aanvulling: Bij loonstamrechten / gouden handdruk uiterlijk in het jaar waarin de AOW-leeftijd wordt bereikt.

Met deze uitstelmogelijkheid kunt u wellicht uw voordeel doen. Uitstel geldt bij dezelfde aanbieder.

Deeltijdpensioen

Misschien kunt u met deeltijdpensioen?

Hierdoor neemt u slechts een deel van uw pensioen op en kan het restant wellicht aangroeien door pensioenopbouw voor het deel dat u in deeltijd doorwerkt. En/of speculeert u op hogere koersen en/of rente voor het deel van het pensioen dat u uitstelt.

Uiteraard is dit afhankelijk van de mogelijkheden bij uw werkgever en uw pertsoonlijke financiele situatie.

Variabel pensioen 


Als antwoord op de eerdere lagere rente in eerdere jaren is per 1-9-2016 de Wet Verbeterde premieregeling (Wvp) in werking getreden.

Een vaste pensioenuitkering kenden we al. En sinds september 2016 is het ook mogelijk geworden om een variabele pensioenuitkering aan te kopen. Sommige aanbieders bieden de mogelijkheid voor een combinatie van een vast deel en een variabel deel pensioenuitkering te combineren.

Keuze voorsorteren op variabel pensioen tijdens pensioenopbouw

Bouwt u nog pensioen op? Tegenwoordig wordt in de meeste premiepensioencontracten al belegd tot pensioendatum.

Bijvoorbeeld via een Life cycle model en/of  een risicoprofiel zoals defensief, neutraal, offensief of vrij beleggen.

Tijdens deze opbouwfase kan bij sommige aanbieders ook al rekening worden gehouden met toekomstig doorbeleggen na pensioendatum (keuze). Dan wordt de beleggingsportefeuille minder snel afgebouwd in risico om langer te profiteren van de beleggingshorizon en hopelijk rendement.

Extra informatie vanwege het COVID-19-virus: 
Bij een Life Cycle beleggingsmethode nemen de risicoposities af naarmate de pensioendatum nadert. Echter bij een uitzonderlijke situatie als nu kan dit afhankelijk van het beleggingsprofiel (defensief, neutraal of offensief) toch tot 1 a 15% pensioenverlies leiden.

Ook kan het zijn dat u een gegarandeerd pensioenkapitaal hebt.

Hoe werkt een variabele pensioenuitkering?

Meestal wordt voor het variabel pensioendeel alvast een voorschot genomen op het beleggingsresultaat. En uiteindelijk wordt toegewerkt naar een vaste pensioenuitkering naarmate de looptijd vordert (na 18 of 20 jaar). Dat kan  geleidelijk (1/18-deel per jaar enzovoort), ineens of er wordt levenslang door belegd voor het nog niet uitgekeerde deel van het pensioenkapitaal. En zo speculeert u verder.

De strategie verschilt per aanbieder. Dat geldt ook voor het eventuele partnerpensioen. Soms is die vast, soms volgt deze het - al dan niet deels - variabele ouderdomspensioen.

Jaarlijks wordt de hoogte van de pensioenuitkering opnieuw berekend. En kan dus jaarlijks varieren voor het variabele deel van de pensioenuitkering. Dat komt omdat als het ware ieder jaar een nieuw deel pensioenuitkering voor dat jaar wordt aangekocht tegen de dan geldende rente, overlevingskansen / tarief en het resultaat van het afgelopen beleggingsjaar. En dat resulteert in een hogere of lagere pensioenuitkering voor dat jaar.

Alle pensioenuitvoerders die een vaste en/of variabele uitkering aanbieden zijn vanaf 1 januari 2018 wettelijk verplicht om gebruik te maken van een standaard informatiemodel bij de communicatie richting de deelnemer. Doel is om zo goed mogelijk te informeren over de keuze tussen een vaste uitkering en een variabele uitkering.

Via het model wordt informatie verschaft over de gevolgen en risico’s bij deze keuze.

Ook hier speelt uw persoonlijke financiele situatie en rol. Beter gezegd: Een zeer bijzondere rol. Laat u hierbij grondig adviseren.

beleggen in zijn algemeenheid

Factor tijd en uw plan?


Koersen van aandelen kunnen jaarlijks pieken en dalen kennen, dat hoort bij beleggen. En soms zelf - flink - stijgen en dalen.

Hoe langer de periode is tot u het geld nodig hebt, hoe groter de kans is dat geluk en pech perioden meer in evenwicht zijn.

Houdt u aan uw plan, het doel waarvoor u belegt op lange termijn? Want beleggen op korte termijn is gokken. Er komen goede en slechte beurstijden. Het juiste moment (timen genoemd) bestaat niet. Doe geen gekke dingen, de markt is onvoorspelbaar.

Denk aan de landencrisis, kredietcrisis, opkoopprogramma staatsobligaties, sjoemelsoftware in auto's, geopolitieke spanningen en nu het COVID-19-vitus. Wat wordt het de volgende keer? Soms steeg en soms daalde de koers. 

Spreiden van risico's en bouw risico's af


Soms kennen landen, sectoren, vastgoed of grondstoffen die vertegenwoordigd zijn in aandelen en (kredietwaardige) obligaties tegengestelde bewegingen die het evenwicht bij fluctuaties ten goede kan komen. Spreiden van risico's. Kies voor een verdeling die bij uw situatie past.

Naarmate de einddatum vordert, kan het handig zijn risico's ook - deels -af te bouwen.

Kosten laag


Kosten hebben een belangrijke invloed op het uiteindelijke rendement. Soms lijkt het dat hogere kosten het hogere rendement rechtvaardigen. Maar is dit ook zo voor de lange termijn?

Keuzemogelijkheden bij bereiken pensioendatum

Er is in hoofdzaak de volgende mogelijkheden bij het bereiken van de pensioendatum met een pensioenkapitaal:

 • Shoppen (pensioen aankopen bij andere aanbieder dan de huidige)
 • Tijdelijk een hoger en daarna lager pensioen of andersom
 • Uitruilen van pensioenonderdelen voor een hoger ouderdomspensioen of partnerpensioen
 • Pensioen uitstellen
 • Deeltijdpensioen
 • Variabel of variabel en vast pensioen met Wet Verbeterde Premieregeling


De keuzemogelijkheden dienen wel mogelijk te zijn in uw pensioenreglement om daarvan gebruik te kunnen maken.


maak een pensioenplan

Welke keuze sluit goed aan op uw situatie?

Samen met u zorgen wij ervoor dat u een duidelijk overzicht krijgt zodat u weloverwogen keuzes kunt maken voor uw pensioenplan.

Grondig en helder


Onze adviezen onderbouwen wij met een helder adviesrapport want wij maken gebruik van zorgvuldig geselecteerde en hoogwaardige rekensoftware op het gebied van pensioen en financiele planning.

Compleet en overzichtelijk zodat u het financiele overzicht krijgt dat u helpt bij het beantwoorden van uw pensioenvragen. Een geruststellende gedachte.

Bij onze adviezen houden wij altijd rekening met relevante financiele, fiscale en juridische aspecten.

Vervolgens kan de gewenste aanbieder voor het aankopen van de gewenste pensioenuitkering worden geselecteerd.

Pensioenadviseur nodig?


Pensioenadvies Bureau Gerritsen in Duiven is erkend Register Pensioenadviseur en adviseert over:

 • Pensioen
 • Inkomen
 • Vermogen


Voor de DGA, Zelfstandig ondernemer, Werkgever en Particulier.

Ook werken wij in opdracht van accountants, advocaten, notarissen, HRM-adviseurs en Ondernemingsraad.

Meer weten over pensioenadvies?

U kunt ons altijd bellen, een e-mail sturen of het contactformulier invullen.Terug naar overzicht

Online contactformulier

Gegevens aanvrager:
Ik wil mij inschrijven voor de nieuwsbrief

Bij het versturen van dit formulier stemt u er mee in dat wij uw gegevens mogen gebruiken om contact met u op te nemen. Uw gegevens worden veilig en gecodeerd verstuurd via onze SSL verbinding en worden niet opgeslagen in onze database.


Online webcam afspraak maken


Wilt u een online webcam afspraak met ons inplannen? Volg onderstaande link en plan uw afspraak in!
https://pensioenadviesbureaugerritsen.24sessions.com/

Deel deze pagina