Automatische waardeoverdracht klein pensioen in 2019

Wet Waardeoverdracht klein pensioen


Op 12 december 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel "Wet waardeoverdracht klein pensioen". 

Wat verandert er?


Op 1 januari 2019 is de volgende regelgeving in werking getreden:

  • Vervallen heel klein pensioen (€ 2,- bruto per jaar of minder) zonder compensatie
  • Waardeoverdracht klein pensioen (in 2019: € 484,09 bruto per jaar)


In dit artikel behandelen wij het geactualiseerde onderwerp waardeoverdracht en klein pensioen.

wat is een klein pensioen?

Tussen € 2,00 en € 484,09 bruto pensioen per jaar

Een klein pensioen is een pensioen dat op ingangsdatum van het pensioen hoger is dan € 2,00 maar lager dan € 484,09 bruto per jaar (cijfers 2019, jaarlijks geindexeerd).

Afkoop?

Een klein pensioen mag door de pensioenuitvoerder onder voorwaarden (2 jaar na einde deelname aan pensioenregeling) worden afgekocht. Artikel 66 Pensioenwet.

Afkoop betekent dat het pensioen in een keer en dus eenmalig wordt uitgekeerd. En dus niet periodiek en levenslang uitgekeerd.

vaak afkoop klein pensioen is geen pensioen meer

Flexibele arbeidsrelaties en risico op geen pensioen

Een klein pensioen vormt voor een pensioenuitvoerder een onevenredig zware administratieve en financiele last. Door de mogelijkheid van afkoop kan het pensioenfonds deze lasten tegengaan.

Er is echter een toename van het aantal deelnemers met kleine pensioenen door het meer flexiblele karakter van arbeid. En kortere dienstverbanden met een beperktere opbouw van pensioen. Welke pensioenhoogte steeds onder de afkoopgrens blijft.

Indien voor een deelnemer een klein pensioen pensioen steeds wordt afgekocht, blijft er uiteindelijk geen pensioenvoorziening meer over.

automatische waardeoverdracht

Het gaat voortaan vanzelf


Daarom wordt de regeling om een klein pensioen af te kopen gewijzigd naar automatische waardeoverdracht. Artikel 70a Pensioenwet. Zo blijft pensioen behouden én de administratieve/financiele last voor pensioenuitvoerders beperkt.

Wat is waardeoverdracht?

Samenvoegen pensioenen

Bij waardeoverdracht worden pensioenen samengevoegd in een regeling. Dit is de actieve pensioenregeling waaraan u nu deelneemt bij uw huidige (of nieuwe) werkgever.

Bijvoorbeeld wanneer u van werkgever wisselt (andere baan). Dan kunt u er zelf bewust voor kiezen om het opgebouwde pensioen wel of niet over te dragen naar de pensioenregeling van uw nieuwe werkgever.

Niet altijd verstandig

Of dat een verstandige keuze is, hangt af van de kwaliteit van de vorige en nieuwe pensioenregeling en pensioenuitvoerder. Bij de nieuwe pensioenuitvoerder doet u een verzoek opgave waardeoverdracht. Deze cijfermatige opgave kunt u dan door ons laten beoordelen.

Grondig (laten) onderzoeken

En vraag naar de kenmerken van de pensioenregeling. Die leest u globaal in Laag-1 van het Pensioen 1-2-3, maar Laag-2 geeft gedetailleerde informatie (pensioenreglement). Vraag dit op bij de pensioenuitvoerder en/of uw werkgever.

Neemt u voor advies over waardeoverdracht contact met ons op.

vanaf 01-01-2019 : keuze voor automatische waardeoverdracht klein pensioen

Opgebouwd klein pensioen vanaf 1 januari 2018

Kleine pensioenen van € 2 tot € 484,09 bruto per jaar mogen per 1 januari 2019 niet meer worden afgekocht.

Pensioenuitvoerders kunnen kleine pensioenen die vanaf 1 januari 2018 (zijn) ontstaan met ingang van 1 januari 2019 automatisch overdragen aan de pensioenuitvoerder, waar de gewezen deelnemer op dat moment zijn pensioen opbouwt. Het is ook mogelijk het pensioen te laten staan als klein pensioen.

Voor bestaande kleine pensioenen die ontstaan zijn vóór 1 januari 2018 gaat de automatische waardeoverdracht in op 1 januari 2020.

Automatische waardeoverdracht van een klein ouderdomspensioen geldt vooralsnog alleen voor een klein pensioen dat is opgebouwd vanaf 2018.

Instemming van deelnemer? Afkopen

De huidige regeling, om met instemming van (gewezen) deelnemer of gepensioneerde een klein ouderdomspensioen af te kopen, blijft bestaan. En de deelnemer heeft het recht om bij afkoop voor de AOW-datum, deze afkoop uit te stellen tot AOW-datum.

  1. Wanneer de pensioenuitvoerder meedoet aan het systeem van automatische waardeoverdracht en er binnen 5 jaar (te rekenen v.a. 01-01-2019) nadat u bent gestopt met pensioenopbouw geen nieuwe pensioenuitvoerder is.
  2. Bij de start van de uitkering van een klein ouderdomspensioen en u instemt met deze afkoop.
  3. Bij de start van de uitkering van een klein partnerpensioen en deelname is geeindigd voor 01-01-2007

meer weten?

Wilt u advies over waarde overdracht van pensioen?

U kunt ons bellen, een e-mail sturen of het contactformulier invullen.Terug naar overzicht

Deel deze pagina